Vyhledávání talentů napříč obory

Pomůžeme vám najít správné kolegy a kolegyně do týmu, ať už hledáte zaměstnance, projektové spolupracovníky či dodavatele. Týmy stavíme vždy tak, aby fungovaly z hlediska profesního i lidského.

V oblasti vyhledávání talentů působíme napříč celým trhem. Naší doménou jsou manažerské a expertní role ve specializovaných segmentech trhu, a to zejména ve farmaceutickém průmyslu, FMCG, energetice, financích a výrobním sektoru. Rádi vám ale pomůžeme i v jiných oblastech.

Zaměřujeme se na těžko obsaditelné role s exkluzivním smluvním vztahem, které vyžadují nejen naše kontakty a expertízu, ale i analýzu, radu či doporučení. Při práci na veškerých projektech využíváme postup mapování trhu a přímého oslovování vhodných kandidátů.

Jsme připraveni nabídnout zkušené interim manažery do změnových či dočasných rolí.

Citlivě pracujeme nejen s profesní zkušeností, ale především s osobnostními profily a správnou motivací kandidátů. Doporučujeme výhradně ty uchazeče, kteří vyhovují všem těmto kritériím.

Zároveň využíváme široké základny velmi kvalitních kontaktů, kterou dlouhodobě budujeme. To nám umožňuje jednat rychle, efektivně a dělat „zázraky na počkání“.

EXECUTIVE SEARCH
Zmapujeme pro vás trh a vyhledáme nejvhodnější profesionály na manažerské či expertní pozice napříč segmenty. Podmínky domlouváme individuálně dle náročnosti konkrétního projektu.
DIRECT SEARCH
Prostřednictvím přímého oslovování pro vás vyhledáme a doporučíme nejvhodnější talenty na trhu. Podmínky domlouváme dle zadání, očekávaných cílů a vašich možností.
NETWORKING NA MÍRU

Propojujeme správné firmy se správnými lidmi. Vyhledáváme synergie, jež vedou k dlouhodobé spokojenosti, motivaci i přínosu pro obě strany.

MAPOVÁNÍ TRHU

Připravíme pro vás analýzy a porovnání dat pro jednotlivé profese či segmenty trhu.

Assessment centrum

Zorganizujeme pro vás Assessment centrum a zajistíme hromadné i individuální psychometrické testování dle zadání a typu pozice.

OUTSOURCING NÁBOROVÉHO PROCESU

Převezmeme váš náborový proces pod svá křídla a postaráme se o něj od začátku do konce.