Energetická skupina
Lídr v oblasti efektivních a ekologicky šetrných energetických řešení

Vedoucí skupiny LZ, HR Front Office

Se společností Minty MIND jsme navázali spolupráci na konci roku 2021, když jsme hledali partnera služeb v oblasti „Executive search“ pro vyhledání pozice CFO/ finančního ředitele a člena rady jednatelů, do jedné z našich dceřiných společností. To bylo poprvé, kdy jsem se osobně setkala s paní Jitkou Basso, majitelkou a jednatelkou společnosti Minty MIND. Od počátku jsem vnímala ze strany Jitky velkou profesionalitu, expertízu a energii, která je obzvlášť v našem oboru důležitá.

… více info

Cílem bylo zmapovat trh a oslovit vhodné kandidáty, kteří by měli nejen finanční a manažerské kompetence, ale také přesah do byznysu. Nebylo to jednoduché zadání, protože jsme jako klient měli velká očekávání od budoucí role CFO, která se významnou měrou podílí na řízení a chodu společnosti, a je zodpovědná nejen za finanční výsledky, ale hlavně je důležitou součástí při rozhodování o další strategii a směrování firmy.

Projekt osobně řídila Jitka Basso, která předčila očekávání od naší spolupráce. Nejen, že udržela časový rámec projektu, ale dokázala pochopit jakou osobnost hledáme, a to nejen z profesního hlediska, ale i lidského tak, aby vybraný kandidát zapadl do firemní kultury společnosti. Projekt byl velmi úspěšný a pozice se obsadila kandidátkou, která je dlouhodobě přínosem pro naši společnost. Od té doby jsme s Minty MIND spolupracovali v oblasti vyhledávání kandidátů i na jiných manažerských a expertních rolích.

Ráda bych vyzdvihla obrovskou profesionalitu, spolehlivost a lidský přístup ze strany Minty MIND, konkrétně paní Jitky Basso. Jitka předčila má očekávání nejen svými zkušenostmi, spolehlivostí, ale především uměním naladit se na klienta a pochopit jeho potřeby. Dokázala během krátké doby navnímat firmu zevnitř, pochopit její fungování, firemní kulturu, a vzala si za své dotáhnout projekt do úspěšného konce s co nejlepším výsledkem.

Oceňuji lidský a partnerský přístup a líbí se mi nadšení a energie, kterou do každého projektu Jitka dává. Pokud bude v budoucnu možnost spolupráce na dalších projektech, ráda ji znovu využiji.

Od roku 2021 jsem si již několikrát ověřila, že motto firmy „Jsme tu pro Vás“,  je pro společnost příznačné.

Skupina Interlacto
Obor potravinářství, zemědělství, farmacie, zdravotnictví

CEO skupiny

Se společností Minty MIND a paní Jitkou Basso spolupracujeme napříč skupinou průběžně již několik let. Především se jednalo o oblasti vyhledávání C‑level pozic či jiných klíčových odborně-strategických rolí v různých entitách. Minty MIND nám zároveň poskytuje HR poradenství napříč procesy s přesahem do byznysu a strategie. Aktuálně spouštíme pilotní projekt zaměřený na strategický mentoring pro vedení jedné ze společností, jehož cílem je nastartovat obchodní růst této entity.

… více info

Na spolupráci s Minty MIND oceňuji široký přesah nabízených služeb, odbornost, výbornou síť kontaktů, praktická doporučení, proaktivní přístup a upřímnou snahu pomoci naplnění našich potřeb a cílů. Komunikace je partnerská, pružná, navrhovaná řešení a postupy efektivní a v praxi využitelné. Nabídky služeb jsou flexibilně stavěné na míru našim potřebám, diskuse jsou otevřené, podmínky jednatelné.

U společnosti Minty MIND je vidět, že funguje vztahově, chce generovat přidanou hodnotu pro své klienty a pomáhat jim k úspěchu.

Globální biotechnologická/ farmaceutická společnost

Business Unit Director CZ/SK

Naše Business Unit působí v dané terapeutické oblasti kolem 10 let a naším úkolem bylo postupně budovat tým s tím, jak rostla obchodní příležitost v ČR a SR. 

S týmem Jitky Basso a s Minty MIND jsme spolupracovali opakovaně a vždy jsme byli velice spokojeni jak s jejich přístupem, tak s odborností, profesionalitou, a především s výsledkem spolupráce ve formě nalezení kandidátů, kteří stáli, jako noví kolegové a zaměstnanci, za úspěchem naší BU na trhu v ČR a v SR.  

… více info

Postupně byli prostřednictvím Minty MIND do našeho týmu v letech 2016 — 2023 přijati

  • dva kolegové na pozice Senior Key Account Manager pro ČR a SR,
  • Medical Science Liaison do medicínského oddělení,
  • kolegyně na administrativní pozici, která byla rychle povýšena na manažerkou obchodní pozici,
  • a nakonec kolegyně na pozici Senior Product Manager. 

Ve spolupráci s Minty MIND jsme tak z původních 2 manažerů odpovědných za medicínskou a komerční oblast vytvořili silný sedmičlenný tým. 

Vždy jsme hledali seniorní členy týmu, kteří s námi budou sdílet nejen profesionalitu, odbornost, ale i pracovní etiku — etický přístup při plnění náročných každodenních úkolů, týmového ducha, víru v hodnotu a smysl spolupráce mezi funkčními týmy, zájem o osobní růst. Požadavkem byl rovněž vědecký přístup, schopnost pracovat s odbornými daty, a především porozumění smyslu naší práce pro budování partnerství s lékaři. Naplněním této spolupráce je napomoci tomu, aby lékaři a pacienti v ČR a v SR měli přístup k nejpokročilejším léčebným možnostem. 

Na výběru nových členů se podílelo jak vedení naší BU, tak noví kolegové — výsledkem spolupráce s Minty MIND je odborně a lidsky silný tým. I přes významné rozšiřování BU věříme, že budeme našimi zákazníky nadále ceněni nejen pro revoluční léky, které naše společnost dodává, ale také jako důvěryhodný a spolehlivý partner s excelentním zákaznickým servisem, vysokou odborností a etikou. 

Toto všechno se daří také díky Minty MIND a spolupráci založené na partnerství, důvěře, vytrvalosti a fair play. Díky dlouhodobé spolupráci zná Jitka a její kolegyně náš tým, naše požadavky a hodnoty, což ulehčuje práci na každém dalším projektu. Práce Minty MIND je nedocenitelná a odměna plně zasloužená. 

CAPEXUS — Komerční interiéry od návrhu po realizaci

Jednatelka a CFO

Se společností Minty MIND jsme spolupracovali na několika projektech, zejména při vyhledávání talentů, ale i v oblasti strategického mentoringu. Díky Minty MIND jsme posílili náš tým o HR manažerku, která ve velmi krátké době převyšuje naše očekávání.

V rámci strategického mentoringu nám kolegové z Minty MIND pomohli rozběhnout transformační projekt týkající se změny řízení společnosti. 

… více info

Ve společnosti Minty MIND jsme našli partnera, který čerpá z dlouholetých zkušeností v HR oblasti z různých oborů. Ušetřili jsme čas při hledání nových talentů, mohli jsme čerpat ze zkušeností odjinud, ale zároveň zohlednit naše vlastní potřeby. U strategického projektu nám možnost mít partnera nezatíženého provozní slepotou pomohla nahlížet na dané problémy s potřebným odstupem, formulovat cíle a stanovit si priority.