Zažijte skvělé služby s osobním přístupem

naše hodnoty

V Minty MIND jsme přesvědčeni, že našim klientům, zaměstnancům, ale i celé společnosti můžeme být spolehlivým partnerem jen tehdy, pokud se budeme řídit jasně definovanými hodnotami. Ty vycházejí ze zodpovědnosti, kterou cítíme vůči vám i své profesi.

Naší klíčovou hodnotou, která se prolíná i všemi ostatními, je integrita. Věříme, že integrita v práci podporuje morální a etické standardy společnosti a jejích lídrů, což ve výsledku přináší spokojenější zaměstnavatele i zaměstnance a zajišťuje prosperitu společnosti.

INTEGRITA

Jsme upřímní, autentičtí, zodpovědní a za všech okolností ctíme vysoce morální principy. Děláme etická, transparentní a vždy dobře míněná rozhodnutí. Máme nastaveny jasné zásady a profesionální postupy, které dodržujeme.

PARTNERSTVÍ

Budujeme dlouhodobé vztahy založené na upřímnosti, důvěře a respektu. Chováme se čestně. Udržujeme korektní vztahy jak v týmu, tak při práci se zákazníky a obchodními partnery. Ctíme odlišnosti a jiné názory, diskutujeme vstřícně a pragmaticky. Pracujeme týmově a vaše cíle považujeme za své.

ZÁKAZNICKÁ SPOKOJENOST
Nabízíme komplexní servis, jenž vychází z dlouholeté praxe v oblasti HR. Práci vykonáváme podle nejlepších postupů a v souladu s dobrými mravy. Poskytujeme maximální péči ve všech oblastech našeho působení a s nadšením se chopíme náročných výzev. Práce nás baví a máme radost z vašich úspěchů.
EXCELENTNOST

Jsme experty ve svém oboru. Dokážeme rychle reagovat na jakékoli zadání a obratně řešíme problémy. Pracujeme efektivně a s maximálním nasazením. Přinášíme řešení nad rámec daných úkolů a klademe důraz na otevřenou komunikaci, kvalitu výsledků i neustálý osobní rozvoj.

FLEXIBILITA

Potřebná řešení přinášíme pružně a jsme otevřeni změnám, na které se okamžitě adaptujeme. Neomezují nás osvědčené postupy, a pokud to zadání vyžaduje, hledáme nekonvenční řešení. Náročné úkoly chápeme jako příležitost a práci považujeme za hotovou jen tehdy, když je s ní klient zcela spokojen.

KREATIVITA

Rádi se necháváme inspirovat – a ještě raději inspirujeme své klienty a obchodní partnery. S osvědčenými praktikami máme dlouholeté zkušenosti, a tak si můžeme dovolit přinášet do HR svěží nápady vycházející z nejnovějších trendů. V jakékoli situaci si poradíme tak, aby výsledek předčil vaše očekávání.