Firemní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Rádi pro vaše interní talenty zrealizujeme Development centrum či připravíme vzdělávací programy na míru – individuálně nebo týmově. Užijeme si spolu s vámi netradiční témata i improvizaci.

Manažerské a odborné workshopy, koučink, mentoring
Spolupracujeme s vynikajícími trenéry, kouči a mentory. Nabízíme workshopy firmám, které řeší nejen rozvoj manažerů, expertů a obchodníků, ale i aktuální témata, jakými jsou efektivní komunikace napříč kontinenty, generacemi či posílení pozice síly na obrazovce. Věnujeme se trendům v leadershipu, práci se stakeholdery a mnoha dalším oblastem.
Development centrum
Zorganizujeme pro vás Development centrum ke zjištění potenciálu vašich zaměstnanců. Hromadně či individuálně, dle zaměření a očekávaného výstupu.