Kdo stojí za Minty MIND?

Jitka Basso, Partner

Jitka Basso, Partner

Klíčem k úspěchu je pro mě spolupráce založená na partnerství, sdílení informací, jasné vizi a správně nastavených cílech.

více o Jitce

Ráda buduji smysluplné synergie. Těší mě, když jsou naši klienti spokojení, a zároveň vidím, jak se jejich firma či kariéra posouvá kupředu. To mi přináší radost a chuť do další práce.

Zažila jsem v praxi rozsáhlé korporátní transformace, složitá období propouštění i krásné doby expanze. Pracovala jsem pro různé typy společností oborem i strukturou. Jako HR manažerka jsem stavěla procesy na zelené louce, budovala pracovní týmy, realizovala assessment a development centra, implementovala celofiremní rozvojové strategie, participovala na inovacích a mnoha interních projektech. Vždy jsem se chopila každé výzvy, která mi přišla do cesty. Dařilo se mi být business partnerem a nositelem firemních hodnot.

Tento přístup jsem přenesla i do HR poradenství, v němž se pohybuji již více než deset let. Využívám praktické zkušenosti získané v interním prostředí, což mi usnadňuje rychle se vžít do situace našich klientů a přijít s účinným řešením. Zároveň se díky tomu umím podívat na zadání a danou organizaci z různých úhlů.
Ani po letech mě neopouští nadšení pro HR a byznys a práce mě upřímně baví. Nebojím se složitých témat. Co si myslím, říkám na rovinu. Těší mě, když mohu přispět i nad rámec dohodnuté spolupráce, a tak předat ostatním energii a chuť ke změnám. Zároveň umím zohlednit priority a preference firem i jednotlivců, protože jen tak bude mít naše společné úsilí smysl a přinese očekávané výsledky.

V Minty MIND se kromě klientských projektů věnuji strategickému řízení firmy, rozvoji obchodu, marketingu, finanční a právní agendě a řízení vztahů s našimi dodavateli.

Dana Hrabětová, Partner

Dana Hrabětová, Partner

Mým cílem je navazovat a udržovat dlouhodobě kvalitní vztahy založené na otevřené komunikaci, důvěře a inspiraci.

více o Daně

Věřím, že každá firma, ale i každý jedinec, má potenciál dosáhnout svých cílů a snů. A těší mě, když jim mohu pomoci těchto met dosáhnout prostřednictvím rozvoje jejich talentu, možností a schopností.

Zaměřuji se na podporu digitálních transformací různých typů organizací a budování nových týmů. Jako business analytička a projektová manažerka jsem v minulosti řídila tvorbu interních systémů a vývoj CRM řešení. Byla jsem u vzniku nové digitální banky a účastnila jsem se vytváření nových digitálních kanálů v oblasti retailu a služeb. Podporovala jsem rozjezd inspirativních startupů, jež přinášely unikátní řešení s reálným přínosem pro společnost.

Jsem ráda součástí změn, do kterých vnáším zkušenosti, znalost trhu, ale především neotřelé nápady. Spokojenost zákazníka je pro mě vždy prioritou.

Pro naše klienty zastřešuji kromě náborových projektů a mapování trhu také služby v oblasti assessment a development center a psychodiagnostického testování. Pro interní HR týmy vytvářím školení na míru.

V Minty MIND se starám také o naše zaměstnance a jako Chief Minty Officer se věnuji provozu firmy, interním školením, IT a marketingu.